100%

 

Strefy USDA

Podział na strefy wprowadzony został przez Departament Rolnictwa USA (United States Department of Agriculture, USDA), a później został zaadaptowany też poza granicami Stanów Zjednoczonych, w celu podniesienia skuteczności nasadzeń roślin uprawianych. Minimalne temperatury są bowiem jednym z istotnych czynników wpływających na możliwości uprawy poszczególnych gatunków roślin. Informacje, jak niskie temperatury rośliny tolerują, a tym samym w jakich strefach mrozoodporności mogą być uprawiane, pozwalają optymalnie planować dobór gatunków roślin do nasadzeń.

Strefy mrozoodporności są wskazówką przy doborze roślin, jednak kierując się nimi należy pamiętać także o innych czynnikach, wpływających na zdolność roślin do tolerowania niskich temperatur, jak grubość i długość zalegania pokrywy śnieżnej, wilgotność powietrza i gleby, nasłonecznienie w okresie zimowym i wiosennym, rodzaj gleby oraz siła i dominujące kierunki wiatru. Pamiętać należy także, że strefy informują o najniższych temperaturach, nie odnosząc się do temperatur letnich. Obszary w tej samej strefie mrozoodporności mogą znacznie różnić się temperaturami letnimi, co należy także uwzględniać przy doborze roślin do uprawy.

W 2012 roku Marek Snowarski zaproponował nową wersję mapy dla obszaru Polski, przygotowaną na podstawie danych z lat 1976-2011.

Rys. 1 - Strefy USDA w Polsce wg Snowarskiego (2012)

Rys 2.  - Zakresy temperatur minimalnych dla stref USDA 0-7

strefy USDA

 

Żródła

M. Snowarski - "Strefy mrozoodporności - nowe mapy" w Szkółkarstwo 6/2012

https://pl.wikipedia.org/wiki/Strefy_mrozoodporno%C5%9Bci